sms krediti

Oduvijek ste htjeli da brzo dođete do potrebnog novca, ali niste znali kako? SMS krediti zamjenjuju čekanje u redovima u bankarskim poslovnicama, duge procedure i obimnu papirologiju. Zahvaljujući napretku tehnologije koja je dostupna u 21. vijeku, od sada ne morate više da dugo čekate na željene kredite i do hitno potrebnog novca možete doći brzo i jednostavno.

Sve što vam je potrebno za apliciranje za SMS kredit jeste mobilni telefon i lični dokument po izboru – bilo da je u pitanju osobna iskaznica ili putovnica. Podaci koje finansijske organizacije koje pružaju kratkoročne SMS kredite traže jesu one koje su uobičajene prilikom aplikacije za zajam u banci. Proces traje mnogo kraće, samo je potrebno dostaviti lični dokument i platnu listu kako bi organizacija imala uvid u to da ćete isplatiti sve rate.

Ukoliko imate određene averzije prema zaduživanju bilo kakve vrste, posebno kada su u pitanju kratkoročne pozajmice, ovaj tekst je tu da vam pruži sve neophodne i potrebne informacije za SMS kredite. Važno je napomenuti da je u današnje vrijeme teško izbjeći kreditno zaduženje zbog kompleksnih aspekata finansijskog tržišta i tržišne ekonomije, ali da se može naučiti adekvatno upravljati finansijama kako bi vam život bio lakši i jednostavniji. SMS krediti su jedna od novijih finansijskih usluga koja vam može u tome pomoći.

Kako aplicirati za SMS kredit?

Aplikacija za SMS kredit je veoma brza i jednostavna i sastoji se iz nekoliko koraka:


1. Na web stranici ispunite aplikaciju.

2. Odaberete željeni iznos i period otplate.

3. Dostavite neophodnu dokumentaciju.

4. Sačekate odobrenje tima koje će doći putem SMS-a.

5. Podignete novac sa tekućeg računa u obližnjoj banci.

Sam proces apliciranja za SMS kredit nikada nije bio brži i jednostavniji.

Koja dokumentacija je potrebna za apliciranje?

Da biste aplicirali za SMS kredit, potrebno je da dostavite kopiju ličnog dokumenta po izboru – osobna iskaznica ili putovnica i platna lista. U zavisnosti od finansijskog servisa, negdje ćete dokumente dostavljati online, a negdje ćete ih morati slati poštom. U svakom slučaju, proces je dosta brži u odnosu na klasično zaduživanje kod bankarskog sektora, a SMS krediti su dostupni svima. Ovo nije slučaj u bankarskom sektoru, gdje banka prilikom plasiranja kredita pažljivo uzima u obzir niz informacija o svojim klijentima.

Kome su dostupni SMS krediti?

krediti putem sms

SMS krediti su dostupni punoljetnom radno sposobnom stanovništvu u rasponu godina od 18 do 70 godina. Sve što je potrebno za dobijanje SMS kredita je mobilni telefon i osobna iskaznica, odnosno putovnica. Tako da, možemo reći da je drugi logični neophodni uslov posjedovanje mobilnog telefona.

Koliki je period otplate?

Budući da su u pitanju brze kratkoročne pozajmice koje su dostupne preko telefona, period otplate možete izabrati u periodu od 7 do 30 dana. Najbolje bi bilo da period otplate odaberete u skladu sa vašim novčanim prilivima, kako biste izbjegli neadekvatno upravljanje finansijama. Uz realno planiranje novčanih priliva i odliva, možete izbjeći sve potencijalne probleme.

Da li je moguće dobiti SMS kredit ako sam zadužen kod druge banke?

Da. Finansijske organizacije koje nude SMS kredite ne gledaju vaš kreditni bonitet ili istoriju zaduživanja kod banke ili neke druge finansijske institucije. Bez obzira na to, možete aplicirati za SMS kredit. Ipak, imajte u vidu da ne možete aplicirati za novi SMS kredit dok niste otplatili stari. Čim otplatite trenutni SMS kredit, odmah nakon toga možete ponovo aplicirati.

Da li su SMS kredit i brzi kredit jedno te isto?

Da. U pitanju su sinonimi u ekonomskoj terminologiji koji u principu označavaju isto – brza kratkoročna pozajmica čiji je rok vraćanja do 30 dana. Dakle, SMS kredit se naziva tako zbog jednostavnosti korištenja usluge preko telefona i obavještavanja putem SMS-a. SMS kredit je brzi kredit za koji možete aplicirati kada god vam je potrebna gotovina. Odobrenje SMS kredita je istog dana.

Koliko je siguran SMS kredit?

Budući da SMS kredit podrazumjeva aplikaciju putem interneta i obavještavanje preko telefona od strane tima, logično je da su mnogi korisnici zabrinuti za sigurnost svojih podataka. Nema razloga za brigu. Kompletan proces je u skladu sa propisnim standardima internet zaštite finansijskog sektora, tako da nećete biti oštećeni, niti će vaši podaci biti zloupotrebljeni na bilo koji način.

Kako da odaberem idealan period otplate?

S obzirom na to da se SMS kredit može otplatiti u periodu od 7 do 30 dana, najbolje bi bilo da odaberete period otplate u skladu sa vašim novčanim prilivima. Uzmite u obzir da vam je kamata viša, što vam je duži period otplaćivanja, kao i troškovi obrade kredita. Uz realno planiranje priliva i odliva novca, možete da upravljate finansijama bez bilo kakvih poteškoća.

Koliko trebam čekati na isplatu SMS kredita?

Obrada zahtjeva za SMS kredit se vrši putem softvera, u realnom vremenu, tako da je odobrenje SMS kredita moguće tokom istog dana. U zavisnosti od finansijske organizacije i dostupnosti kapitala, postoji mogućnost da podignete gotovinu odmah sljedeći dan u obližnjoj bankarskoj poslovnici. O svemu ćete biti obaviješteni putem telefona.

Koliki tačno iznos se otplaćuje?

Kao kod bilo kog vida zaduživanja iznos koji plaćate jeste iznos koji ste podigli i kamatu kao cijenu SMS kredita. Kamata se naplaćuje zbog plasiranja rizika i vremenske dimenzije novca, i kada su u pitanju kratkoročne brze pozajmice kao što su SMS krediti, ona može varirati. Variranje kamate je u skladu sa vremenom otplate i pozajmljenim iznosom. Pored toga, naplaćuju se troškovi obrade kredita. Važno je napomenuti da je kod brojnih banaka i  drugih finansijskih institucija, kada su u pitanju kratkoročne pozajmice, kamata nevjerovatnih 0% za nove korisnike.

Da li je potrebna garancija za kredit?

Za odobrenje SMS kredite nije potrebna garancija, zalog ili žiranti, tako da možete u potpunosti izbjeći ovu neprijatnu situaciju. SMS krediti su brzi, jednostavni i sigurni.

Da li je moguće vratiti SMS kredit prije vremena?

Moguće je. Kontaktirajte tim da biste se konsultovali o prijevremenoj isplati.

Da li je moguće produžiti rok dospjeća?

Ova opcija je takođe moguća. Sve što je potrebno da uradite jeste da kontaktirate tim i da dogovorite adekvatno produženje perioda isplate vašeg SMS kredita. U konsultaciji sa finansijskim timom dobićete sve relevantne informacije o kamatama i novom periodu otplate.

Gdje su dostupni SMS krediti u Hrvatskoj?

Kao što ste iz ovog teksta mogli zaključiti, uz pomoć SMS krediti lako možete doći do novca koji vam treba. Zahvaljujući njihovoj dostupnosti i brzini veliki broj građana Hrvatske koristio je ove usluge u situacijama kada se dese nepredviđeni finacijski problemi. Svakim danom ovaj način kreditiranja u našoj zemlji dobija sve više korisnika, a mnogi ih čak koriste više puta.

Da biste imali pregled najbolje ponude SMS kredita u Hrvatskoj na našoj web stranici možete pronaći sve željene informacije. Saznajte koji su to pouzdani servisi u našoj zemlji i kakve uslove kreditiranja nude svojim korisnicima. Iskoristite brzo, jednostavno i sigurno rješenje za sve one situacije u kojima vam je brzo potrebna gotovina.