online pozajmice

Ukoliko vam je brzo potrebna gotovina, od sada možete pozajmiti potreban iznos apliciranjem na internetu za online pozajmice. Uz samo nekoliko klikova možete doći do željenog novca. Ako ste nesigurni ili imate bilo kakve nedoumice u vezi sa pozajmljivanjem online, ovaj tekst će vam pružiti sve neophodne i korisne informacije.

U današnje vrijeme, skoro pa je nemoguće zamisliti život bez bilo kakvog zaduženja. Ljudske potrebe konstantno rastu i da bismo bili u mogućnosti da priuštimo ne samo sebi, nego i voljenim osobama sve što želimo, potrebno je da naučimo da adekvatno upravljamo finansijama, a samim tim novčanim prilivima i odlivima.

Uz realno planiranje novčanih priliva i odliva, možete priuštiti sve što želite. Bez obzira na predrasude koje ljudi imaju prema kratkoročnim pozajmicama, iskustva korisnika za online pozajmice su veoma pozitivna.

Što se tiče online pozajmica, u pitanju su online pozajmice sa niskom kamatnom stopom ili čak 0% kamatne stope za sve korisnike koji prvi put apliciraju za zajam. U nastavku teksta odgovaramo na najčešće postavljanja pitanja kako bismo riješili vaše nedoumice i otklonili sve potencijalne sumnje u vezi sa online pozajmicama.

Kako aplicirati za online pozajmice?

Aplikacija za online pozajmice je veoma jednostavna. Sve što je potrebno da uradite jeste da ispunite zahtjevu, odnosno aplikaciju online. Online pozajmica će biti odobrena u roku od nekoliko minuta, budući da vaš zahtjev softver obrađuje u realnom vremenu.
Podaci koje trebate ispuniti u aplikaciji su uglavnom podaci sa osobne iskaznice ili putovnice. Nakon što ste ispunili aplikaciju, sačekajte odobrenje tima i možete podići novac u obližnjoj bankarskoj poslovnici ili pošti. Bez komplikovane procedure i čekanja u redovima.

Koji dokumenti su potrebni za odobrenje online pozajmice?

Za online pozajmice nije neophodna obimna papirologija. Potrebno je da imate osobnu iskaznicu ili putovnicu i platnu listu, kako bi finansijska institucija koja nudi online pozajmice bila sigurna u to da ćete biti u stanju da otplatite zajam.

Ko može aplicirati za online pozajmice?

Aplikacija za online pozajmice je dostupna svim punoljetnim građanima starosti od 18 do 70 godina. Budući da je u pitanju veoma široka demografska grupa, šanse su preko 98% da i vi spadate u ovu skupinu.

Što ako imam kredit kod druge banke?

Ukoliko ste zaduženi kod druge komercijalne banke, ne morate brinuti. Finansijski servisi koji nude online pozajmice ne gledaju vašu kreditnu istoriju niti kreditni bonitet. Da bi ste ostvarili online pozajmicu, potrebno je da niste suđeni od strane komercijalne banke za neplaćanje kredita. Međutim, ukoliko trenutno otplaćujete kredit, to ne predstavlja problem.

Kako funkcionišu online pozajmice?

pozajmice online

Online pozajmice funkcionišu na način da ispunite zahtjev online, odaberete iznos i period otplate, sačekate odobrenje tima i podignete novac. Budući da su u pitanju online pozajmice, važno je napomenuti da su to kratkoročni zajmovi čiji je rok dospjeća od 7 do 30 dana. Preporučujemo da otplatu uskladite sa svojim novčanim prilivima, kako ne biste previše otperetili budžet zaduženjima.

Koliko tačno iznosi rata koja se otplaćuje?

U sklopu rate plaćate kamatu kao cijenu pozajmice, zatim naknadu za troškove obrade kredita i efektivnu kamatnu stopu. Jedna od prednosti online pozajmica je i to što su troškovi u potpunosti transparentni, tako da sve troškove možete saznati na osnovu kreditnog kalkulatora koji vam je dostupan tokom same aplikacije. Bez skrivenih troškova!

Da li su online pozajmice sigurne?

Online pozajmice su u potpunosti sigurne u skladu sa standardima internet zaštite koje primjenjuje globalni finansijski sektor. S tim u vezi, vaši podaci su zaštićeni u skladu sa zakonom o potrošačima, tako da neće biti zloupotrijebljeni na bilo koji način.

Koliko tačno iznosi kamata?

Budućo da online pozajmice imaju tu prednost da možete sami izabrati period otplate i iznos koji želite pozajmiti, kamata može varirati. Što je kraći rok za koji želite da vratite pozajmljeni novac, kamata je viša. Ovo je neophodno zbog  plasiranja rizika i vremenske dimenzije novca. Ukoliko ste novi korisnik, većina finansijskih servisa nudi 0% kamatnu stopu za nove korisnike.

Da li je potrebna garancija za online pozajmice?

Za online pozajmice nije potrebna nikakva garancija, što podrazumjeva i zalog i žirante. Ništa od navedenog nije neophodno da biste ostvarili online zajam.

Da li je moguće otplatiti zajam prije dospijeća?

Naravno da možete otplatiti zajam prije dospijeća. Važno je da kontaktirate finansijsku instituciju prije bilo kakvog uplaćivanja i da obavite otplatu na osnovu komunikacije sa njima.

Što ako ne mogu da otplatim zajam?

Ukoliko niste u mogućnosti da otplatite zajam, obavijestite finansijski tim i u komunikaciji sa njima možete da napravite reprogram zajma. Ne morate brinuti o tome da li će bilo ko o vama nešto ružno misliti – tim je na raspolaganju da riješi vaš problem.

Kada mogu aplicirati za novu online pozajmicu?

Za novu online pozajmicu možete aplicirati čim otplatite staru. Nažalost (ili na sreću), većina finansijskih institucija koje nude online pozajmice ne dozvoljavaju podizanje više online zajmova odjednom. Stoga, budite pažljivi prilikom upravljanja finansijama i uskladite vaše novčane i prilive tako da sebi ne stvarate probleme prilikom otplate. Čim završite sa isplatom prethodne online pozajmice, možete aplicirati za novu.

Da li je potrebno da u poslovnici donesem dokumenta i ispunim zahtjev?

Ne. Kompletna procedura se obavlja preko interneta, zato što online pozajmice štede vaše dragocijeno vrijeme. Ispunićete podatke sa osobne iskaznice ili putovnice, a platnu listu ćete priložiti u vidu fotografije takođe u okviru elektronskog zahtjeva. Online pozajmice su najbrži način da dođete do gotovine koja vam je potrebna, a pored toga su brze, jednostavne i u potpunosti sigurne.

Koliko dugo traje proces dobijanja online pozajmice?

Kao što smo u nekom od prethodnih paragrafa naveli, proces dobijanja online pozajmice traje veoma kratko. Za ispunjene zahtjeva vam je potrebno samo nekoliko minuta, dok će softver da obradi vaš zahtjev u realnom vremenu. Odobrenje kredita je moguće istog dana, dok novac možete podići čim dobijete potvrdu od tima.

Online pozajmice u Hrvatskoj

pozajmice online u hrvatskoj

Online pozajmice relativno su nov servis u Hrvatskoj, ali su usprkos tome već osvojili veliki broj korisnika. Iako je u početku u ljudima izazivalo sumnju to što se čitav proces odvija online, veoma brzo su shvatili prednosti ovog načina kreditiranja. Osim što štede vrijeme, online pozajmice nude i mnogo bolje uslove kreditiranja u odnosu na klasične bankarske pozajmice.

Istraživanja Agencije za bankarstvo govore da, uprkos predrasudama zbog visoke efektivne kamatne stope, 94% Hrvata je bilo izuzetno zadovoljno uslugom koju su dobili u vezi sa online pozajmicama, a većina ih je ostvarila online pozajmicu upravo na ovom servisu. Od 94% Hrvata koji su pozajmili novac online, većina ih je pozajmila više od jednom na ovom servisu.

Ne dopustite da vam nesklad između finansijskih mogućnosti i želja stvara frustraciju. Pozajmite novac online da biste riješili probleme i sve one situacije u kojima vam je hitno potrebna gotovina. Uz adekvatno upravljanje finansijama, možete ostvariti sve što želite.